Ungdomsföreningen

Tranås Ungdomsförening (1912)

Tranås Ungdomsförening bildades 1912 som en lokalavdelning av Skånska Ungdomsförbundet och avser att inom Tranås församling verka för ungdomens höjande i sedligt, intellektuellt och fysiskt avseende. Vid överläggningar i religiösa och politiska frågor får inga beslut fattas eller uttalanden göras vare sig av föreningen eller dess styrelse. Tranås UF är den enda kvarvarande ungdomsföreningen i Sverige.

I Skåne Tranås bor idag ca 300 personer och föreningen har 300 medlemmar ! I föreningen sker huvuddelen av arbetet ideellt.
Tranås UF är mest känd för sina årliga blomsterfester 1944-1965 som lockade upp till 20 000 till byn varje år. Numera arrangeras blomsterfesten vart femte år. Föreningen firade sin 95 årsdag 24-26 aug 2007 med blomsterfesten "Linnés resa genom Sverige".  2012 fyllde Tranås Ungdomsförening 100 år och Blomsterfesten detta år blev något alldeles speciellt.


På initiativ av den dåvarande ordföranden Oscar Mårtensson inköpte föreningen 1951 Tranesgården, en korsvirkesgård mitt i byn som genom åren vårdats av föreningens medlemmar.

I mitten av 80-talet kom också byns gamla vattenkvarn i föreningens ägo. Denna förvandlades till ett mycket populärt vandrarhem. Ytterligare byggnader tillhör föreningens "portfölj" och ingår i den del som är Munkamöllan logi. Mellan åren 1987 och 2019 drevs det i samverkan med Svenska Turistföreningen (STF) men från årsskiftet 2020 beslutade man att stå på egna ben.

Idrottsplatsen

 

Skåne-Tranås idrottsplats rymmer fotbollsplan, boulebanor och en tennisbana som i nuläget inte är i brukbart skick, är DU intresserad av att sköta banan så hör av dig till styrelsen.
Vi har också vår idrottshall, ja eller en liten gymnastiksal kanske är mer rätt benämning. Den används till loppis, barnkalas och även som atelje när akvarellkurserna är igång. Våra Yxkastare tränar  i salen under vintern och det gör ett troget gäng boulare också.


Vänstra bilden: Historisk återblick, blomsterfest intill natursköna kvarndammen.
Högra bilden: Oscar Mårtensson, tillsammans med TUF:s mest kända blomsterdrottning Gunilla Knutsson från Ystad. Året är 1957 (Gunilla blev 1961 Fröken Sverige och är för närvarande bosatt i New York).

Oscar M blev ordförande 1943 och var initiativtagare till att blomsterfesterna startade. Han var också en av dem som såg till att Tranesgården kom i föreningens ägo 1951.
Varje timme mellan 9 - 21 klämtar Oscars klocka och påminner om vår framlidne hedersmedlem.


1912-2007, Ungdomsföreningen 95 år
BLI MEDLEM I TRANÅS UNGDOMSFÖRENING


Årsavgift år 2023, 100 kr för vuxna och 20 kr för barn under 15 år

Årsavgift år 2024, 100 kr för vuxna och 20 kr för barn under 15 år beslutas på årsmötet 19/3-2023


Bankgiro 891-5621

Swish       123 398 4200


Du som vill bli medlem, kontakta Anna-Lisa Olsson på medlem@skanetranas.com
eller tel: 0417- 202 62


Här hittar du föreningens stadgarFrivilliga, medhjälpare eller funktionärer, kalla det vad du vill - ALLA är välkomna att hjälpa till på våra arrangemang.