Undgomföreningen 95 år

Tranås Ungdomsförening 1912 - 2007Den 8 december 1912 tog folkskolläraren Erland Nilsson initiativet att bilda Tranås Ungdomsförening, TUF. Föreningen skulle utgöra en lokalavdelning till Skånska Ungdomsförbundet. I föreningens stadgar framgår att föreningen skall verka för att "höja ungdomen i sedlighet, intellektuellt och fysiskt avseende". Medlem skulle ha fyllt 14 år och medlemsavgiften bestämdes till 1 kr. och 10 öre. Debatter i politiska, sociala och religiösa frågor fick enligt stadgarna inte förekomma.


Bland aktiviteterna som förekom inledningsvis dominerade föreläsningar. Genom ett statsbidrag hade föreningen lyckats inköpa en skioptikonapparat för bildvisning vid dessa föreläsningar. Andra aktiviteter var musik, teater och amatörrevy. I samband med högtider förekom festligheter varav lucia- och julfesterna var välbesökta. Den första kända lucian på Österlen, och kanske även i Sverige, var Tranås UF:s lucia 1919.


I gamla arkiv kan beskådas ungdomsföreningens återkommande utflykter på cykel exempelvis till Gyllebo 1916 och till Lyckås slott 1921. Den fysiska fostran har förutom cykling bedrivits i form av fotboll och tennis på idrottsplatsen och som bordtennis i Tranesgården mestadels på motion eller korpnivå.


Ungdomsföreningar hade skapats över hela vårt land men flertalet försvann före andra världskriget. För närvarande lär det bara finnas kvar en av alla dessa ungdomsföreningar, Tranås UF. Det finns två förklaringar till att TUF verkar än idag. En är torgfesterna, som beskrivs i annan artikel, och som startade 1944. Dessa väckte nytt liv i föreningen och blev ett kitt för att hålla samman byborna. Den andra förklaringen är inköpet av föreningsgården. Med hjälp av torgfesterna kunde nämligen föreningen 1951 inköpa den vackra Scaniagården, numera Tranesgården, och inredda denna till föreningsgård. En byggnad som än idag är mycket populär för bland annat fester och bröllop och som också blivit en självklar samlingspunkt för föreningsmedlemmarna.


Ytterligare initiativ att värna om byns bevarande togs på åttiotalet, först genom restaureringen av Tranås brydestua, senare genom förvärv och ombyggnad av vattenkvarnen till vandrarhem. Dessa investeringar följdes av inköpet av Smedjan 1991 och nybyggnad av så kallade skrädderiet1998. Dessa två byggnader används också i föreningens vandrarhemsverksamhet.


Generationsskiftena kan ofta vara besvärliga i mindre föreningar. Tranås UF har hittills lyckats bemästra skiftena förhållandevis bra till stor del på grund av den bredd som finns i verksamheten och som kan fånga många intressen. Historiskt intresserade, de som vill bevara byns kultur, anordna kulturella arrangemang, idrotta eller driva vandrarhemsverksamhet kan alla finna "sin hobby". Inför föreningens 95 årsdag är dock fortfarande texten, som avtäcktes på TUF:s 50 årsdag, på Tranesgårdens vägg lika angelägen: " Må kommande släkten föra verket vidare".