Dammbygge

NU BYGGS DAMMAR I SKÅNE TRANÅS


På Rosenhagens ägor väster om byn byggs just nu två stora dammar som ett led att minska kväveutsläppen i Öresund. Bygget ingår i Kävlingeåprojektet och ska också bidra till ett bättre fågel- och djurliv samt rekreation. Dessutom ska dammarna tjänstgöra som bevattningsreservoarer. Den nylagda vandringsleden är för närvarande avstängd men kommer att återställas med en ny sträckning i dammarnas närhet.